Bilsem Hazırlık Atölyesi

Osmaniye Bilsem Hazırlık Atölyesi

Bilsem nedir?
Bilsem, Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerinin kısaltılmış ismidir. İlkokullarda sınavla tespit edilen özel yetenekli öğrencilerin örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak şekilde bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını sağlamak ve sahip oldukları kapasitelerini geliştirerek üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla devlete bağlı olarak açılmış olan özel eğitim kurumlarıdır. Türkiye genelinde her ilde bir bilsem olmakla birlikte nüfus yoğunluğuna göre büyük şehirlerde birden fazla bilsem olabilmektedir.

Peki bizler Bilsem hazırlık atölyesinde nasıl bir eğitim veriyoruz? Özellikle bilsem sınavına girmek isteyen tüm öğrencilerimize sınava gireceği tarihe kadar bir program dahilinde haftada 2 ders saati uygulamayla eğitim veriyoruz. Eğitim içeriğinde 1 ders saati akıl ve zeka oyunları olurken 1 ders saati bilsem örnek soru uygulamaları olmaktadır.

Kimi eğitimciler dahil Bilsem’ e hazırlık olmaz şeklinde yaklaşımda bulunmaktadır. Buna gerekçe olarak da bilsemin amacı zaten üstün zekalı öğrencileri seçmektir şeklinde karşılık vermektedirler. Ne yaparsanız yapın bunu geliştiremezsiniz gibi bir yaklaşımda bulunmaktadırlar.

Oysa biz aynı kanıya sahip değiliz. Zira zeka geliştirilemez belki ama zekayı kullanma becerisinin geliştirilebildiğini yaptığımız eğitimlerde bizzat gördük. Ayrıca çocuk çok zeki dahi olsa sınav sorularını tecrübe etmesi ve bunu da sanki çok önemli bir sınava girecekmiş gibi sınav stresini hissettirerek değil, tamamen profesyonelce çocukların eğleneceği ve eğlenerek gelişeceği ve sınav sorularına aşinalığının artırılması hiç kuşkusuz başarılı olma olasılığını %100 artıracaktır.

İşte bizlerde Türkiye’de dahi bulunmayan BİLSEM Hazırlık Atölyemizle yukarda saymış olduğumuz hususları yerine getiriyoruz. Eğer siz de çocuğunuz BİLSEM sınavına girecekse çocuğunuza bu sınav stresini yaşatmadan başarılı olmasını istiyorsanız mutlaka atölye çalışmalarımıza katılmalısınız.